Billboard

BILLBOARD

Reklamní nosič klasických rozměrů. Nejčastější použití je pro venkovní reklamu zacílenou na regionální cílovou skupinu. Umístěný na frekventovaných místech má velmi slušnou sledovanost a účinnost.

Charakteristika:
Klasický reklamní nosič formátu EURO, postavený na parkovištích před velkoobchody Makro Cash & Carry ČR.

Technické specifikace:
Rozměr je 510 x 240 cm.
Materiál: billboardový (blueback) papír.

Umístění:
Makro Cash & Carry ČR